Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

นำเข้าคะแนนนักเรียนใน SchoolMis โดยไม่ต้องกรอก (2) แก้ไข
ดาวน์โหลด Youtube ได้ง่ายนิดเดียว
การสมัครใช้งานแอฟ Zipgrade เบื้องต้น (ผ่านคอมฯ)
ออกแบบข้อสอบ zipgrade ให้มี 2 แบบในแผ่นเดียว Zipgrade
น้ำเข้าข้อมูลนักเรียนที่ละห้อง ที่ละหลายๆคนจากไฟล์ Excel ในรูปแบบไฟล์ CSV ในแอพ ZipGrade
การสร้างกระดาษคำตอบในแอพ Zipgrade เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย
วิธีตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade และส่งออกคะแนนไว้ใน Google Drive แล้วแปลงเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งาน
EP1.การสร้างโฟลเดอร์และดาวน์โหลดไฟล์
สำหรับสร้างเว็บไซต์
(สร้างเว็บไซต์ด้วย Webpage Maker)
EP2.ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น
สำหรับสร้างเว็บ
(สร้างเว็บไซต์ด้วย webpage maker)
EP3.การสร้างส่วนหัวของเว็บไซต์ จาก
Power point เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรม
webpage maker
EP4.การสร้างปุ่ม Button จาก Power point
เพื่อนำไปสร้างเว็บไซต์จาก
Webpage Maker
EP5.การกำหนดขนาดรูปจาก Power point
และสร้างสไลด์โชว์ใน photoscape
EP6.เริ่มออกแบบสร้างหน้าเว็บ แนะนำเครื่องมือ
โปรแกรม Webpage Maker
EP7.ออกแบบสร้างหน้าหลัก (index.html)
จากโปรแกรม Webpage Maker
EP8.ออกแบบสร้างหน้า2 (หน้าแนะนำผู้จัดทำ)
จากโปรแกรม Webpage Maker
EP9.ออกแบบสร้างหน้า3 (หน้าเนื้อหา)
จากโปรแกรม Webpage Maker
EP10.การส่งออกและอัฟโหลดข้อมูลขึ้นโฮส
(จากโปรแกรม Webpage Maker & Core_FTP_Lite)
น้ำเข้าคะแนนนักเรียนใน SchoolMis
แบบไม่ต้องกรอก ง่ายนิดเดียว
ระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนออนไลน์
โดยเรียกใช้จาก Schoolmis แค่กระอกเลขประชาชน
ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม