ติดต่อครูอ้น..จ้า
Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

นำเข้าคะแนนนักเรียนใน SchoolMis โดยไม่ต้องกรอก (2) แก้ไข
ดาวน์โหลด Youtube ได้ง่ายนิดเดียว
การสมัครใช้งานแอฟ Zipgrade เบื้องต้น (ผ่านคอมฯ)
ออกแบบข้อสอบ zipgrade ให้มี 2 แบบในแผ่นเดียว Zipgrade
น้ำเข้าข้อมูลนักเรียนที่ละห้อง ที่ละหลายๆคนจากไฟล์ Excel ในรูปแบบไฟล์ CSV ในแอพ ZipGrade
การสร้างกระดาษคำตอบในแอพ Zipgrade เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย
วิธีตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade และส่งออกคะแนนไว้ใน Google Drive แล้วแปลงเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งาน
ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม