Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.

เมฆ
เปา
ข้าวปลาย
กิ๊บ
นิว
เว้น
ครีม
แบ๋ม
แต้ม
บิกซี
ฟลุ๊ก
ฟาง
เฟิร์น
แก้ม
บีม
กิ่ง
ด้า
เตย
น้ำใส
มุก
ครีม
EP1.การสร้างโฟลเดอร์และดาวน์โหลด
ไฟล์สำหรับสร้างเว็บไซต์

EP3.การสร้างส่วนหัวของเว็บไซต์ จาก
Power point
EP5.กำหนดขนาดรูปจาก Power point
สร้างสไลด์โชว์ใน photoscape
EP7.ออกแบบสร้างหน้าหลัก(index.html)
จากโปรแกรม Webpage Maker
EP9.ออกแบบสร้างหน้า3 (หน้าเนื้อหา)
จากโปรแกรม Webpage Maker
EP2.ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็น
สำหรับสร้างเว็บ
EP4.การสร้างปุ่ม Button จาก
Power point

EP6.เริ่มออกแบบสร้างหน้าเว็บ
แนะนำเครื่องมือ
โปรแกรม Webpage Maker
EP8.ออกแบบสร้างหน้า2 (แนะนำผู้จัดทำ)
จากโปรแกรม Webpage Maker
EP10.การส่งออกและอัฟโหลดข้อมูล
ขึ้นโฮส (ผ่าน core-ftp-life)

ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม