ติดต่อครูอ้น..จ้า
Copyright(c) 2003 Kroo-aon.com. All rights reserver ("ห้องเรียนครูอ้น"  ออกแบบและดูแลโดย .. นายสมบัติ  มั่นเรืองศรี  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
.
20
7
13
จุฬาลักษณ์  มวลชัยภูมิ
(น้ำใส)
กฤษกร  สีมา
(เมฆ)
พัชรี  หอดขุนทด
(แบ๋ม)
ธนาบดินทร์  โพธี
(นิว)
ล้อมเดช  สมัคการ
(เว้น)
รังสิมันตุ์  อินทศร
(เปา)
ศรายุทธ  หัสดี
(แต้ม)
ปฏิภัทร์  เหิมขุนทด
(ฟลุ๊ก)
อนุชา  เพชรประเสริฐ
(บิกซี)
ณัฐธิดา  กิจเฉลิม
(เฟิร์น)
ปิยะพร  ชาติสูนญา
(ฟาง)
ปฑิตตา  ชมขุนทด
(ข้าวปลาย)
พรปวีร์  นัยยะลี
(กิ๊บ)
ศิวภัทร  เสียนขุนทด
(กิ่ง)
มะลิวรรณ์  นาแซง
(บีม)
สุกัลยา  จันทร์ดี
(เตย)
โสภิดา  พลกันยา
(ด้า)
เด็กหญิง สุขิตา  เพ็ญมนัส
(มุก)
อนัญตญา  สร้างนานอก
(คีม)
พิมาลา  พรมจันทร์
(แก้ม)
นำเข้าคะแนนนักเรียนใน SchoolMis โดยไม่ต้องกรอก (2) แก้ไข
ดาวน์โหลด Youtube ได้ง่ายนิดเดียว
การสมัครใช้งานแอฟ Zipgrade เบื้องต้น (ผ่านคอมฯ)
ออกแบบข้อสอบ zipgrade ให้มี 2 แบบในแผ่นเดียว Zipgrade
น้ำเข้าข้อมูลนักเรียนที่ละห้อง ที่ละหลายๆคนจากไฟล์ Excel ในรูปแบบไฟล์ CSV ในแอพ ZipGrade
การสร้างกระดาษคำตอบในแอพ Zipgrade เป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย
วิธีตรวจข้อสอบด้วย ZipGrade และส่งออกคะแนนไว้ใน Google Drive แล้วแปลงเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งาน
ห้องเรียนครูอ้น .. ยินดีต้อนรับ
สถิติผู้แยี่ยมชม